Aj vy môžete nasmerovať 2 % z odvedených daní do obce

MAS DUŠA, o.z. je zapísaná medzi možnými prijímateľmi 2% z odvedených dani zamestnancov, SZČO, resp. podnikateľských subjektov v roku 2017. Ak chcete prispieť k zlepšeniu kvality vlastného života, resp. bývania v obciach na území v pôsobnosti MAS nasmerujte časť vašich dani do rozvoja vlastnej obce.
Po dohode so starostami obcí získané peniaze budú použité na zlepšenie kvality a dostupnosti internetu a tým aj zlepšeniu informovanosti našich obyvateľov. Ako darovať časť z odvedených daní nájdete v prílohe Informácie Ako darovať z dani ako aj editovateľné Vyhlásenie

Darovanie 2%

15. januára 2018 Notárska komora SR zverejnila zoznam prijímateľov 2% z dane. V tomto zozname sa nachádza aj MAS DUŠA, o.z. ktoré splnilo podmienky a zaradilo sa tak medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb.

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Do 15. februára 2018 všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadajú svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechajú si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2%.
Pred tým než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku. Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. A to je naozaj rozdiel.

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2018, resp. 3. apríl 2018. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.
Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%. Toto tlačivo bude dostupné z finančnej správy na začiatku roka 2018. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2018. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

Ak ste právnickou osobou…

Môžete poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.
Vypočítajte si svoje 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

Poukázať 1 % z dane môžete ak ste:
právnická osoba (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

Poukázať 2 % z dane môžete ak ste:
právnická osoba (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel.
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Naše údaje potrebné k asignácii daní z príjmov, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 421 002 08

Ak súhlasíte s tým, aby nám boli oznámené údaje darcu (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 30.3.2018 na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste fyzickou osobou…

Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.
Vypočítajte si:

a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B vyplňte príslušné kolónky na poukázanie 2 % resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa.
Naše údaje potrebné k asignácii daní z príjmov, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 421 002 08

 

Ak chcete, aby nám bolo oznámené, že ste nám darovali svoje dve percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste zamestnancom…

Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho.
Naše údaje potrebné k asignácii daní z príjmov, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 421 002 08

 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2018 na daňový úrad podľa miesta bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

mD-Vyhlásenie-2018

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Návrat na vrch stránky