Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Na území mikroregiónu DUŠA sa nachádza viacero zaujímavých atraktivít, ktoré si zaslúžia, aby ich návštevníci objavili a spoznali. V prehľadoch je uvedené, čo zaujímavé sa nachádza v katastroch členských obcí mikroregiónu. Rovnako sú uvedené mená osôb, ktoré sú rodákmi, resp. v obciach nejaké obdobie pôsobili.

Miesta

BrekovHrad Brekov
Brekovský hradný vrch
Artajama – brekovská jaskyňa
Nová krasová jaskyňa
Barokový Rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Eneolitická mohyla
Dolomitový vápenec
Biotop európskeho významu
Vinohrady, ovocné sady: Jonatan, Vinovko, Raneta, Červenovky
Kaňon - Údolie starého kameňolomu
LaškovceGrécko-katolícky chrám
LesnéEneolitické mohyly na Verchovej dráhe
Grécko-katolícky kostol, románsky sloh
Ikonostas
Renesančné frésky
Románska rotunda
Krstiteľnica z 13. stor.
Vodné pramene pri cintoríne
Kameňolom
Zvernica
Grófska vinica
Nacina VesGrécko-katolícky chrám
Rímsko-katolícky kostol
Židovský cintorín
OreskéVodná nádrž
Chránené územie „Chlmecká skalka“
Ložiská stavebného kameňa a živca
Petrovce n/LKostol najsvätejšej trojice z r. 1903
Pomník obetiam 1. svetovej vojny
PozdišovcePozdišovská keramika - hrnčiarstvo
Vodná nádrž
Pohrebná kaplnka na miestnom cintoríne - zač. 19. st.
Baroková kúria
Evanjelický kostol a.v. s pôvodným gotickým presbytériom
Grécko-katolícky chrám
Chránený strom – Lipa (300rokov)
Pozdišovský kaštieľ (1864)
Mlyn – technická pamiatka
Pozdišovská keramika
Ložisko keramických ílov
Pusté ČemernéGréckokat. chrám sv. Mikuláša - z konca 18. st.
Rímsko-katolícky kostol
Strelnica
Ložisko zeolitu
Obecná rozhľadňa
Eneolitické mohyly
SuchéNálezisko opálu
Umelá požiarna nádrž
Lesný komplex „Sadzenec"
Gréckokatolícka cerkev sv. Petra a Pavla - z r. 1805
Rodinné domy s ľudovou architektúrou
Zvon z r. 1641
Ovocný sad
StaréSýpka - klasicistická murovaná hospodárska budova z r. 1804
Starianský kaštieľ
Prícestná plastika sv. Jána Nepomuckého
Rímsko-katolícky kostol
Vodojem z roku 1927
Krypta – pozostatky Sztarayovcov
Kamenná krstiteľnica
Unikátne kňazské rúcho
StrážskeVrch Krivošťanka
Rímsko-katolícky kostol Nanebovstúpenia Pána
Fárska budova pri rímsko-katolíckom kostole
Chrám Pánovho nanebovstúpenia
Gaštanová aleja
Mestský historický park
Vinice
Lužný les
Pomník obetiam 1. svetovej vojny
Trnava pri LaborciBarokovo – klasicistická kúria rodu Ehrenheimovcov
Grécko-katolícky chrám
Kamenné mosty - technická pamiatka
Tuf – chránené ložiskové územie
ŠamudovceGrécko-katolícky chrám
Archeologické nálezisko
VinnéSýpka – kasáreň
Novogotická kaplnka
Prírodná rezervácia Vinianska stráň – Senderov
Prírodná rezervácia Vinianský hradný vrch
Pomník padlým v 1. svetovej vojne
Pomník padlým v 2. svetovej vojne
Pomník partizánskej skupiny Pavla Boroša
Románsky kostolík Senderov
Rímsko-katolícky farský kostol
Vinianské obecné muzeum
Vinianský hrad
Vinianské jazero
Vinianský kaštieľ
Zrúcanina kostolíka na Senderove
VoľaGrécko-katolícky chrám
Štrkopiesky
ZbudzaGrécko-katolícky chrám
Rímsko-katolícky kostol
Ložisko kamennej soli

Osobnosti

BrekovAdela Gáborová - nár. umelkyňa,
MUDr. Rudolf Štetkulič - primár urológie v Levoči,
MUDr. Cyril Šimkanin - primár sanatória Lúčivná,
Milan Mihaľko - akademický maliar
Ladislav Rada – maratónec
Doc. Ján Jacina – lekár pedagóg
Jozef Štofej - kňaz
Marián Baláž- paraolympionik
KrásnovceJana Bodnárová-Lataková - husľový virtuóz
LaškovceAnton Tink – kňaz
Juraj Čečehovský – spisovateľ
Gróf Dionýz Andrassy
Juraj Hajduk – vládny komisár
Ľubomíra Kohútová –umelkyňa
Simona Brhlíková – herečka
Dominik Engel – majster bojového umenia
LesnéMichal Fitz – kňaz - autor knihy Trpké roky,
Ing. Michal Šalapa - kartograf,
Jozef Bolhaj - učiteľ,
Ján Hakoš – veterinárny lekár
Nacina VesAnton Seman – lekár
Ján Ščobík – vydal knihu „Svadby z Nacinej Vsi!
Matúš Mazár – operný spevák
Igor Drotár – automobilový pretekár
OreskéMikuláš Čollák - prekladateľ, publicista,
Pavol Čollák – verejný činiteľ, učiteľ,
Gizela Godová - operná speváčka
Dezider Tink – gréckokatolícky kňaz
Ján Kamil Hudák – rímskokatolícky kňaz
Andrej Lipka - rímskokatolícky kňaz, prekladateľ
František Chmeliar – amatérsky maliar
Petrovce n/LAnton Gajdoš – športovec, majster Slovenska v gymnastike
Mária Gajdošová – učitelka
Štefan Rovňák – aktívny občan, starosta obce, zaslúžil sa o rozvoj obce
Martin Talnagy - kňaz
PozdišovceJonáš Záborský – dramatik, kňaz, pôsobil v obci,
Karol Samuel Seredai – kántor, štúrovec, založil školu, evanielický zbor, pôsobil v obci,
Július Barč Ivan – kňaz, dramatik, matičný pracovník, pôsobil v obci,
Majster Ján Parikrupa – hrčiar
Michal Parikrupa – Šipar – hrnčiar, nositeľ mnohých ocenení
MUDr. Ján Bulik – lekár, tanečník
Peter Sirmay – majster keramiky
Július Krčméry – evanjelický biskup, matičiar
Július Kráľ – maliar, básnik
Ján Poprik – šéfredaktor publikácií v obci
Milan Hreščo – kronikár, historik
Drábik Michal – zaslúžil sa o rozvoj folklóru v obci
Ján Furčák – zaslúžil sa o rozvoj obce
Mons. Ján Eugen Kočiš – gréckokatolícky biskup
Michal Magura – protifašistický bojovník, zaslúžil sa o vybudovanie učilištia
Pusté ČemernéIng. Milan Jevín - kronikár
Doc. Ing. Ladislav Moravský, CSc. - vysokoškolský pedagóg, spoluautor učebných skrípt
Vojtech Juraj Dudič st.- predseda jednoty sv. Cyrila a Metoda
Doc. Ing. Tibor Koščo, CSc. - vysokoškolský pedagóg, bol garantom špecializácie financie v poľnohospodárstve
Doc. RNDr. Milan Grega, CSc. – matematik, vysokoškolský pedagóg, spoluautor učebnice Matematická analýza
StaréJán Filip Sztáray – gróf, zaslúžil sa o rozvoj obce
Štefan Staray – grof, zaslúžil sa o výstavbu kostola
Gejza Zichi – jednoruký klavirista
Ján Štec – zaujímal sa o kultúrny život v obci
Michal Husár – výstavba vodojemu, obecného úradu
Kamil Ján Hudák – správca farnosti Staré
Mária Litunová – víťazka "Vidiecka líderka roka"
Mgr. Mielna Bančejová – organizátorka Starianská Hudobná Jar
StrážskeIvan Danilovič - gréckokatolícky náboženský spisovateľ,
Lajos Szalay - maliar, grafik, ilustrátor,
Ján Hák - maliar, grafik, ilustrátor
Eduard Bindas – herec
Miroslav Nitka – predseda trénerskej rady VZĽH
Paula Sabolová-Jelínková - spisovateľka
Ladislav Šukajla - maliar,
Gita Šukajlová – šansoniérka
Melánia Nemcová - etnografka, publicistka, choreografka
Dr. Tibor Komanický - maliar
Miroslav Vala - zakladatel a bývalý riaditeľ Chemka
Jozef Štafura - futbalista - reprezentant ČSSR a tréner
Vojtech Torok - politik, pedagóg
Mikuláš Rogovský - maliar, pedagóg
Jana Majerníková – majsterka Európy vo fitness
SuchéZdeno Vasiľ – manažér v strojárenstve
Ján Palinský – úspešný podnikateľ v oblasti gastronómie
Trnava pri LaborciProf. Viliam Gaňo - zakladateľ špeciálnej pedagogiky
Martina Vančišinová – maliarka
Ľubomír Puškár – športovec – trojboj
Michal Puškár – majster Slovenska v motocykloch
ŠamudovcePavol Plutko – vysokoškolský pedagóg, spisovateľ
Andrej Hajduk - vysokoškolský pedagóg
Michal Voštinár – spisovateľ, farár
Pavol Čižmárik – metalurgia a hutníctvo
Michal Štofa – vojak
Ing. Emil Ďurovčík – poslanec NR SR a podredseda Košického samosprávneho kraja
Prof. Ing. Ján Štofa, DrSc. – emeritný profesor katedry technickej a informačnej výchovy na Palackej univerzite
Michal Kostovčík – zberateľ ľudových textílií
Ján Ďurovčík – režisér, choreograf
VinnéMons. J. František. Fuga – tretí predseda zahraničnej Matice slovenskej a autor súčasnej slovenskej zástavy
Prof. MUDr. Andrej Getlík, CSc. – lekár, pediater
Ján Bocskoros – kňaz, zakladateľ poľovníckeho spolku vo Vinnom
Doc. PhDr. Gustáv Moško, CSc. – učiteľ, výskumník, vydavateľ, spoluautor vysokoškolských učebných textov
ZbudzaAndrej Vicmándi – vyznamenal sa vo funkcii vojenského veliteľa
Ľudovít Vicmandi – kňaz
Jozef Gejza Bessier – kňaz
Návrat na vrch stránky