Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie so sídlom v Strážskom, Námestie A. Dubčeka 300 je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí: Brekov, Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza, mesta Strážske a Michalovce.

logo_2

Orgány MAS DUŠA, o.z.

Valné zhromaždenie (najvyšší orgán združenia), Správna rada (výkonný orgán), Štatutár, Revízna komisia (kontrolný orgán)

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia

je tvorený zástupcami záujmových skupín s váhou hlasu 1

Počet% zastúpeniaPočet hlasovacích práv% hlasovacích práv   
2133.332133.33Záujmová skupina verejného sektora
2234.922234.92Záujmová skupina podnikateľského sektora
2031.752031.75Záujmové skupina občianskeho sektora
6310063100Spolu

Správna rada – výkonný orgán

545.45545.45Záujmová skupina verejného sektora
218.18218.18Záujmová skupina podnikateľského sektora
436.36436.36Záujmové skupina občianskeho sektora
1110011100Spolu
Meno SEKTOR Váha hlasu
Dunajčák Vladimír, Ing. ZS verejného sektora 1
Ďurovčík Ján, Ing., CSc. ZS občianskeho sektora 1
Frena Ján, Mgr. ZS podnikateľského sektora 1
Jevčák Jaroslav, Ing. ZS podnikateľského sektora 1
Lopatová Jarmila ZS verejného sektora 1
Makeľ Marián, Ing. ZS verejného sektora 1
Mihaľko Peter, Ing. ZS verejného sektora 1
Palinsky Ján, Ing. ZS občianskeho sektora 1
Paulina Andrej, Ing. ZS občianskeho sektora 1
Šandor Anton ZS verejného sektora 1
Zabloudilová Anna ZS občianskeho sektora 1

Štatutár

null

Mgr. Ján Frena

predseda
správnej rady
štatutárny zástupca
null

Jarmila Lopatová

podpredseda
správnej rady

Revízna komisia – kontrolný orgán

null

Ing. Nadežda Jurková

predseda
null

Mgr. Michal Polák

člen
null

Vladimír Kostovčík

člen
Návrat na vrch stránky