Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie so sídlom v Strážskom, Námestie A. Dubčeka 300 je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb. Je právnickou osobou a je založené v zmysle zákona č. 83/1990 a nasl, ustanovení a zaregistrované MV SR dňom 27.2.2008.

Cieľom združenia je na princípoch LEADER identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí: Brekov, Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza, mesta Strážske a Michalovce.

logo_2

Orgány MAS DUŠA, o.z.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (najvyšší orgán združenia), SPRÁVNA RADA (výkonný orgán), ŠTATUTÁR, REVÍZNA KOMISIA (kontrolný orgán). Vo svojej činnosti a v práci orgánov združenia zohľadňuje princípy LEADER.

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia

je tvorený zástupcami záujmových skupín, pričom váha hlasu každého člena je rovnaká. 

Počet% zastúpeniaPočet hlasovacích práv% hlasovacích práv
2133.872133.33Záujmová skupina verejného sektora
2133,872133,87Záujmová skupina podnikateľského sektora
2032,262031.75Záujmové skupina občianskeho sektora
6210062100Spolu

Správna rada – výkonný orgán

545.45545.45Záujmová skupina verejného sektora
218.18218.18Záujmová skupina podnikateľského sektora
436.36436.36Záujmové skupina občianskeho sektora
1110011100Spolu
MenoSEKTORVáha hlasu
Dunajčák Vladimír, Ing.ZS verejného sektora1
Ďurovčík Ján, Ing., CSc.ZS občianskeho sektora1
Frena Ján, Mgr.ZS podnikateľského sektora1
Jevčák Jaroslav, Ing.ZS podnikateľského sektora1
Lopatová JarmilaZS verejného sektora1
Makeľ Marián, Ing.ZS verejného sektora1
Mihaľko Peter, Ing.ZS verejného sektora1
Palinsky Ján, Ing.ZS občianskeho sektora1
Paulina Andrej, Ing.ZS občianskeho sektora1
Šandor AntonZS verejného sektora1
Zabloudilová AnnaZS občianskeho sektora1

Štatutár

null

Mgr. Ján Frena

predseda
správnej rady
štatutárny zástupca
null

Jarmila Lopatová

podpredseda
správnej rady

Revízna komisia – kontrolný orgán

null

Ing. Nadežda Jurková

predseda
Návrat na vrch stránky