Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2010

VÝSTUP NA KRIVOŠŤANKU

KST v Strážskom dňa 24. januára 2010 uskutočnil „Oddielový zimný zraz turistov na Krivošťanke“. Účastníci zo Strážskeho, Michaloviec, Humenného a z blízkeho okolia využili priaznivé počasie na výlet do pokojnej zimnej prírody, kde bolo – 15 stupňov. Na záver výstupu s prianím zdarného príchodu domov sa rozišli na rôzne strany – na Jasenov, Trnavu nad Laborcom, Strážske.

POĽOVNÍCKY PLES V LESNOM

Dňa 6.2.2010 v kultúrnom dome sa uskutočnil IV. ročník Poľovníckeho plesu. Jeho organizátori Obec Lesné a Poľovnícke združenie Laborec pripravili mimoriadne vydarené podujatie.

DETSKÝ KARNEVAL V NACINEJ VSI

Dňa 7.2.2010 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnil detský karneval. Organizátomi karnevalu boli gréckokatolícka farnosť a obec Nacina Ves.

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS DUŠA

Dňa 8.2.2010 sa uskutočnilo riadne zasadnutie novozvolenej správnej rady. Obsahom rokovania bolo prerokovanie záverov valného zhromaždenia, bol dohodnutý systém práce orgánov a prerokovaná organizácia Informačných dní VIPA vo Vinnom v marci 2010.

VANSOVEJ LOMNIČKA

Dňa 22.2.2010 sa v Strážskom uskutočnila okresná súťaž žien v umeleckom prednese poézie a prózy. Do krajského kola v Košiciach postúpili Andrea Karkošiaková, Zuzana Behúnová a Anna Šmigová. Na ich príprave sa podieľala PaedDr. Otília Semanová – pedagóg literárno-dramatického oddelenia na Základnej umeleckej škole v Strážskom. Tradíciu Vansovej Lomničky v Strážskom založila Marta Karkošiaková v spolupráci s Úniou žien.

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS

Dňa 1.3.2010 sa vo Vzdelávacom centre EC PERSON v Michalovciach uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bola príprava Informačných dní Vidieckeho parlamentu na Slovensku v dňoch 5. a 6. marca 2010 vo Vinnom, členské otázky a priprava aktivít na prvý polrok 2010.

INFORMAČNÉ DNÍ VIPA VO VINNOM

Vidiecky parlament na Slovensku v dňoch 5. a 6. marca 2010 v spolupráci s MAS DUŠA a obcou Vinné organizovala 4. Informačné dní venované novinkám v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme „Drobné podnikanie na vidieku“ spojené s prezentáciou výsledkov projektu Transparentnosť a inovácie v účasti občanov na veciach verejných na miestnej úrovni. Podujatia sa zúčastnilo 60 účastníkov z celého Slovenska.

Návrat na vrch stránky