Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2010

VANSOVEJ LOMNIČKA

Dňa 22.2.2010 sa v Strážskom uskutočnila okresná súťaž žien v umeleckom prednese poézie a prózy. Do krajského kola v Košiciach postúpili Andrea Karkošiaková, Zuzana Behúnová a Anna Šmigová. Na ich príprave sa podieľala PaedDr. Otília Semanová – pedagóg literárno-dramatického oddelenia na Základnej umeleckej škole v Strážskom. Tradíciu Vansovej Lomničky v Strážskom založila Marta Karkošiaková v spolupráci s Úniou žien.

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS

Dňa 1.3.2010 sa vo Vzdelávacom centre EC PERSON v Michalovciach uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bola príprava Informačných dní Vidieckeho parlamentu na Slovensku v dňoch 5. a 6. marca 2010 vo Vinnom, členské otázky a priprava aktivít na prvý polrok 2010.

INFORMAČNÉ DNÍ VIPA VO VINNOM

Vidiecky parlament na Slovensku v dňoch 5. a 6. marca 2010 v spolupráci s MAS DUŠA a obcou Vinné organizovala 4. Informačné dní venované novinkám v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme „Drobné podnikanie na vidieku“ spojené s prezentáciou výsledkov projektu Transparentnosť a inovácie v účasti občanov na veciach verejných na miestnej úrovni. Podujatia sa zúčastnilo 60 účastníkov z celého Slovenska.

AKTIVITY ŽIEN ZO STRÁŽSKEHO

Členky ÚŽS – krúžku paličkovanej čipky, vystavovali svoje práce v dňoch 5. a 6. marca 2010 s veľkonočnou tematikou na Informačných dní VIPA SK vo Vinnom a od 15.3. do 31. 3. 2010 v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach na výstave Veľkonočné variácie, paličkovaná čipka a maľované kraslice. Práce vystavovali: Tóthová Mária, Polomčáková Anna, Smoligová Mária a Grnáčová Marta, kraslice Tejgiová Marta.

ÚČASŤ NA STRETNUTÍ BEZ KRAVATY

Dňa 22. apríla 2010 sa zástupcovia MAS DUŠA, zúčastnili na základe pozvania Karpatskej nadácie akcie „STRETNUTIE BEZ KRAVATY“, ktorej cieľom bolo informovať o možnostiach a trendoch v spolupráci podnikateľov a neziskových organizácií, o výhodách a úskaliach takejto spolupráce. Činnosť združenia v rámci výmeny skúsenosti prezentoval Mgr. Ján Frena.

O POHÁR MAS DUŠA – 2. ROČNÍK

Dňa 18.7.2010 sa uskutočnil futbalový turnaj dorastencov – O POHÁR MAS DUŠA, o.z. Na ihrisku v Lesnom súťažili dorastenecké kolektívy členských organizácií MAS DUŠA – TJ Petrovce nad Laborcom, TJ Pusté Čemerné, OŠK Lesné. Štvrtým účastníkom boli dorastenci z Bežoviec. Víťazom 2. ročníka turnaja sa stali dorastenci z Petroviec nad Laborcom a domov si na rok odniesli Putovný pohár MAS DUŠA, o.z.

HOSTIA Z DRAHANSKEJ VRCHOVINY

Dňa 28.8.2010 navštívili územie mikroregiónu zástupcovia partnerského mikroregiónu Drahanskej vrchoviny. V rámci stretnutia sa zoznámili s riešením otázok sociálnej starostlivosti o občanov, zoznámili sa s prípravou nového školského roka, pričom si prezreli rekonštruované priestory ZŠ v Strážskom a tiež ruiny zrútených múrov školy v Nacinej Vsi.

Návrat na vrch stránky