Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výzvy MAS

PRV – nové výzvy MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. vyhlasuje v súlade s aktualizovanou Stratégiou CLLD a harmonogramom na rok 2024 nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV). Oprávnené subjekty majú k dispozícií 60 kalendárnych dní k príprave a odovzdaniu svojich žiadosti o príspevok. Aktuálne výzvy k štyrom opatreniam PRV 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5 nájdete nižšie.Zrealizované projekty v rámci S-CLLD v roku 2023

V rámci implementácie S-CLLD MAS DUŠA, o.z. bolo na jej území v roku 2023 zrealizovaných 14 projektov, na ktoré boli užívateľom poskytnuté finančné príspevky určené na základe výziev MAS DUŠA a predložených žiadostí oprávnenými subjektmi pôsobiacimi na integrovanom území.

Oznam – uzavretie výziev MAS

MAS DUŠA, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť nasledujúce výzvy MAS:

IROP-CLLD-P807-511-004, Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

IROP-CLLD-P807-512-005, Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Dôvod predčasného uzavretia výziev: Právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

IROP-CLLD-P807-512-006, Aktivita D1 Učebne základných škôl.

Dôvod predčasného uzavretia výzvy: Vyčerpaná celá alokácia.
PRV – Vyhlásené nové výzvy

MAS DUŠA, o.z. vyhlásila dňa 18.7.2023 v súlade s aktualizovanou Stratégiou CLLD a harmonogramom na rok 2023 nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV). Oprávnené subjekty majú k dispozícií 30 pracovných dní k príprave a odovzdaniu svojich žiadosti o príspevok. Aktuálne výzvy k štyrom opatreniam PRV 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5 nájdete v menu Aktuálne výzvy

PRV – NOVÉ VÝZVY MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. vyhlasuje výzvy pre opatrenia 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5 PRV pre oprávnene subjekty a územie v jej pôsobnosti v súlade so schválenou Stratégiou komunitne vedeného miestneho rozvoja.Návrat na vrch stránky