Rok 2009

OSLAVY V NACINEJ VSI

Dňa 19.9.2009 sa v Nacinej Vsi uskutočnili oslavy 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci za účasti poslankyne NR SR Ľ. Roškovej a predsedu KSK Z. Trebuľu a ďalších hostí. v kultúrnom programe pre tri stovky účastníkov vystúpili žiaci miestnej MŠ, ZŠ, rodáci A. Demeterová a M. Mazár – žiaci košického konzervátoria, folklórny súbor Vranovčan a ďalší učinkujúci.

MALÍ TANEČNÍCI

Deti z Brekova sa pod vedením M. Pavelčáka začali učiť ľudové tance v priestoroch kultúrneho domu.

SEMINÁR K PRÍPRAVE ISRÚ DUŠA

Dňa 30.11.2009 v Michalovciach sa uskutočnil seminár k príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS DUŠA. Obsahom podujatia bolo zosúladenie návrhovaných projektových zámerov jednotlivých subjektov, priorít a opatrení.

MIKROGRANTOVÁ SCHÉMA

Dňa 20.2.2009 boli Výberovou komisiou MAS DUŠA, o.z. vyhodnotené projekty podané v rámci 2. kola mikrograntovej schémy – Mikroregión pre každého. Najlepšie projekty odporučila komisia na schválenie Správnej rade MAS, ktorá bude rokovať dňa 2.3.2009.

PODPÍSANIE MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Dňa 19.9.2009 bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi Zakarpatského regionálneho oddelenia Asociácie miest Ukrajiny a agentúr regionálneho rozvoja a MAS DUŠA, o.z. Memorandum podpísali Doc. Oleh Lukša, výkonný riaditeľ a predseda MAS DUŠA Mgr. Jána Frena. Obsahom memoranda je spolupráca v oblasti rozvoja vidieka a cezhraničnej spolupráce.

EXLIBRIS

Exlibrisy zberateľa Tadeusza Ortylu z Poľska sú vystavované na motoreste v Brekove. Výstava putuje do Brekova po vystavení v Galérii A. Smoláka v Snine.

PREDVIANOČNÝ KONCERT V STRÁŽSKOM

Dňa 16. 12. 2009 sa konal vo viacúčelovej sále v Strážskom tradičný predvianočný koncert Speváckeho zboru ROZKVET pod názvom „Šťastie zdravie, pokoj všetkým vinšujeme Vám“.

Návrat na vrch stránky