Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2009

PRACOVNÉ ROKOVANIE

Dňa 2.2.2009 o 10:00 hod. sa uskutočnilo pracovné rokovanie starostov obcí MAS a o 14:00 hod. sa uskutočnilo riadne rokovanie SR. Obsahom rokovaní boli otázky spoločných projektov – výstavby autobusových čakární, informačných tabuľ, a iných spoločných projektov vrátane ich financovania. Na programe bol aj časový plán práce na I. polrok 2009, realizácia projektu „Poďme spolu – k úžitku nám a prírode“ a vyhlásenie 2. kola mikrograntovej schémy – Mikroregión pre každého.

OSLAVY V NACINEJ VSI

Dňa 19.9.2009 sa v Nacinej Vsi uskutočnili oslavy 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci za účasti poslankyne NR SR Ľ. Roškovej a predsedu KSK Z. Trebuľu a ďalších hostí. v kultúrnom programe pre tri stovky účastníkov vystúpili žiaci miestnej MŠ, ZŠ, rodáci A. Demeterová a M. Mazár – žiaci košického konzervátoria, folklórny súbor Vranovčan a ďalší učinkujúci.

REGIÓNTOUR 2009 – BRNO

V dňoch 15.-18.1.2009 MAS DUŠA, o.z. prezentovala mikroregión na výstave cestovného ruchu RegiónTour 2009 v Brne. Prezentácia územia MAS DUŠA sa uskutočnila v rámci spolupráce s mikroregiónom obcí Drahanská vrchovina, ktorý je súčasťou MAS Moravský kras. Súčasťou výstavy boli rokovania o prehĺbení spolupráce a výmena skúseností aj s MAS Poodří, ktorá je držiteľom štatútu MAS udeleného Ministerstvom poľnohospodárstva Českej republiky. Rovnako bolo uskutočnené rokovanie so zástupcami mikroregiónu Nieporet z Poľska.

PODPÍSANIE MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Dňa 19.9.2009 bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi Zakarpatského regionálneho oddelenia Asociácie miest Ukrajiny a agentúr regionálneho rozvoja a MAS DUŠA, o.z. Memorandum podpísali Doc. Oleh Lukša, výkonný riaditeľ a predseda MAS DUŠA Mgr. Jána Frena. Obsahom memoranda je spolupráca v oblasti rozvoja vidieka a cezhraničnej spolupráce.

PRACOVNÉ ROKOVANIE

Dňa 2.2.2009 o 10:00 hod. sa uskutočnilo pracovné rokovanie starostov obcí MAS a o 14:00 hod. sa uskutočnilo riadne rokovanie SR. Obsahom rokovaní boli otázky spoločných projektov – výstavby autobusových čakární, informačných tabuľ, a iných spoločných projektov vrátane ich financovania. Na programe bol aj časový plán práce na I. polrok 2009, realizácia projektu „Poďme spolu – k úžitku nám a prírode“ a vyhlásenie 2. kola mikrograntovej schémy – Mikroregión pre každého.

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII

V dňoch 21.-22.9.2009 sa konferencie v Senci zúčastnili zástupcovia MAS DUŠA, o.z. – Jarmila Lopatová a Ján Frena. Jej obsahom bolo predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka, využitie Programu rozvoja vidieka a ďalších programov podporujúcich rozvoj vidieka pre nasledujúce obdobie. Na konferencii boli predstavené všetky MAS, ktoré získali štatút Ministerstva pôdohospodárstva.

VZDANIE SA MANDÁTU

Poslanec obecného zastupiteľstva Slavomír Porvažník sa vzdal poslaneckého mandátu k 3.2.2009. Na jeho miesto bol na základe výsledkov volieb vymenovaný Ing. Stanislav Macinský.

Návrat na vrch stránky