Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2009

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII

V dňoch 21.-22.9.2009 sa konferencie v Senci zúčastnili zástupcovia MAS DUŠA, o.z. – Jarmila Lopatová a Ján Frena. Jej obsahom bolo predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka, využitie Programu rozvoja vidieka a ďalších programov podporujúcich rozvoj vidieka pre nasledujúce obdobie. Na konferencii boli predstavené všetky MAS, ktoré získali štatút Ministerstva pôdohospodárstva.

VZDANIE SA MANDÁTU

Poslanec obecného zastupiteľstva Slavomír Porvažník sa vzdal poslaneckého mandátu k 3.2.2009. Na jeho miesto bol na základe výsledkov volieb vymenovaný Ing. Stanislav Macinský.

ROKOVANIE LOKÁLNEHO PARTNERSTVA

Dňa 23.9.2009 sa na OcÚ uskutočnilo pracovné rokovanie lokálneho partnertva MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania boli informácia o činnosti združenia a prerokovanie návrhov výstavby športového letiska, penziónu, pestovania biopotravín, požiarnej zbrojnice a ďalších projektových zámerov na roky 2009 – 2013.

MOJE KVETY

Výstavu diel Viery Rosovej pod názvom „Moje kvety“ v priestoroch Dvora pod Viničnou skalou v Brekove organizuje Združenie ľudových remesiel.

VÝSTAVA VÝSLEDKOV PRÁCE CHOVATEĽOV

V dňoch 25.-27.9.2009 sa v priestoroch obecného úradu v ŠAMUDOVCIACH uskutočnila chovateľská výstava. Organizátorom výstavy bola miestna základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov pod patronátom MAS DUŠA, o.z. a Obce Šamudovce.

AUTOBUSOVÉ ČAKÁRNE

Dňa 16.2.2009 desať členských obcí MAS DUŠA (Krásnovce, Lesné, Nacina Ves, Petrovce n/L, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Suché, Strážske, Šamudovce, Voľa) spoločne odovzdalo Ministerstvu pôdohospodárstva SR žiadosti o dotáciu na autobusové čakárne. Ide o projekt, ktorý bol odsúhlasený ako integrovaná aktivita, ktorá má za cieľ prispieť ku kvalite života obyvateľov mikroregiónu a prispieť k vytváraniu spoločnej identity a budovaniu partnerstva na území MAS DUŠA.

LESNÉ – MLADÍ V AKCII

Dňa 27.9.2009 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnilo stretnutie k potrebám mladých a podmienkam racionálneho trávenia voľného času. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci systému posilňovania identity k územiu MAS DUŠA a prípravy jeho integrovanej stratégie rozvoja. Obsahom rokovania bola informácia o činnosti združenia a prerokovanie námetov činnosti v rokoch 2009 – 2013. Súčasťou akcie bolo odovzdanie súpravy športového výstroja s logom MAS DUŠA a erbom obce.

Návrat na vrch stránky