Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2009

PODPÍSANIE MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Dňa 19.9.2009 bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi Zakarpatského regionálneho oddelenia Asociácie miest Ukrajiny a agentúr regionálneho rozvoja a MAS DUŠA, o.z. Memorandum podpísali Doc. Oleh Lukša, výkonný riaditeľ a predseda MAS DUŠA Mgr. Jána Frena. Obsahom memoranda je spolupráca v oblasti rozvoja vidieka a cezhraničnej spolupráce.

PRACOVNÉ ROKOVANIE

Dňa 2.2.2009 o 10:00 hod. sa uskutočnilo pracovné rokovanie starostov obcí MAS a o 14:00 hod. sa uskutočnilo riadne rokovanie SR. Obsahom rokovaní boli otázky spoločných projektov – výstavby autobusových čakární, informačných tabuľ, a iných spoločných projektov vrátane ich financovania. Na programe bol aj časový plán práce na I. polrok 2009, realizácia projektu „Poďme spolu – k úžitku nám a prírode“ a vyhlásenie 2. kola mikrograntovej schémy – Mikroregión pre každého.

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII

V dňoch 21.-22.9.2009 sa konferencie v Senci zúčastnili zástupcovia MAS DUŠA, o.z. – Jarmila Lopatová a Ján Frena. Jej obsahom bolo predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka, využitie Programu rozvoja vidieka a ďalších programov podporujúcich rozvoj vidieka pre nasledujúce obdobie. Na konferencii boli predstavené všetky MAS, ktoré získali štatút Ministerstva pôdohospodárstva.

VZDANIE SA MANDÁTU

Poslanec obecného zastupiteľstva Slavomír Porvažník sa vzdal poslaneckého mandátu k 3.2.2009. Na jeho miesto bol na základe výsledkov volieb vymenovaný Ing. Stanislav Macinský.

ROKOVANIE LOKÁLNEHO PARTNERSTVA

Dňa 23.9.2009 sa na OcÚ uskutočnilo pracovné rokovanie lokálneho partnertva MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania boli informácia o činnosti združenia a prerokovanie návrhov výstavby športového letiska, penziónu, pestovania biopotravín, požiarnej zbrojnice a ďalších projektových zámerov na roky 2009 – 2013.

MOJE KVETY

Výstavu diel Viery Rosovej pod názvom „Moje kvety“ v priestoroch Dvora pod Viničnou skalou v Brekove organizuje Združenie ľudových remesiel.

VÝSTAVA VÝSLEDKOV PRÁCE CHOVATEĽOV

V dňoch 25.-27.9.2009 sa v priestoroch obecného úradu v ŠAMUDOVCIACH uskutočnila chovateľská výstava. Organizátorom výstavy bola miestna základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov pod patronátom MAS DUŠA, o.z. a Obce Šamudovce.

Návrat na vrch stránky