Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2009

ÚČASŤ NA REGIONÁLNOM WORKSHOPE

Dňa.8.10.2009 sa v Ždani (okres Košice – okolie) zúčastnili zástupcovia MAS DUŠA, o.z. – Nadežda Jurková a Ján Frena. Jeho obsahom bolo predstavenie Programu rozvoja vidieka, osobitne osi 4 LEADER a prípravy integrovaných stratégií územia.

O ZAPOJENÍ MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN

Dňa 23.februára 2009 sa v Nacinej Vsi sa uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie starostov členských obcí MAS DUŠA s významným zastúpením marginalizovaných skupín obyvateľov. Výsledkom rokovania je dohoda zmapovaní doterajších aktivít v práci s touto skupinou obyvateľov a o zintenzívnení výmeny skúseností. Súčasťou boli diskusia o východiskách k príprave Lokálnej stratégie komplexného prístupu v rámci územia MAS DUŠA.

MODEL AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY ZHOTOVENÝ

Dňa 12.10.2009 vo firme Befor, s.r.o. na Ulici Július Barč Ivana 24 v Michalovciach sa uskutočnila prehliadka a pripomienkovanie modelu autobusovej zastávky schváleného pre územie MAS DUŠA. Za účasti starostov obcí a členov správnej rady ako aj Ing. arch. Martina Hakoša – autora projektu a Ing. Miroslava Boroviča – zhotoviteľa stavby boli dohodnuté detaily posledných úprav pred umiestením prvej zastávky v Petrovciach nad Laborcom. Postupne bude model zástavky v prevedení obecných farieb budovaný v obciach územia MAS DUŠA.

CYRILO – METODSKÉ SLÁVNOSTI

Lokálne partnerstvo v Lesnom zorganizovalo Cyrilo-Metodské slávnosti. V rámci aktivít počas celého dňa bol priblížený odkaz a význam učencov pre Slovensko a potrebu zjednotenia úsilia pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov. Aktívni a pasívni účastnící podujatí si pripomenuli význam budovania partnerstva a dosiahnutia dohody na postupe rozvoja obcí a regiónu. (viac…)

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS DUŠA

Dňa 12.10.2009 v Michalovciach sa uskutočnilo riadne rokovanie SR. Obsahom rokovania bola príprava inovovanej integrovanej stratégie rozvoja územia MAS DUŠA, zhodnotenie priebehu stretnutí lokálnych partnerstiev a prípravy projektových zámerov. Členovia SR boli informovaní o záveroch medzinárodných konferencii a workshopov, ktorých sa zúčastnili zástupcovia MAS DUŠA. o.z.

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY

V pondelok 6.7.2009 sa uskutočnilo riadne rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Na programe rokovania bolo stanovanie ďalšieho postupu združenia po rozhodnutí riadiaceho orgánu o ISRÚ, zhodnotenie výsledko mikrograntovej schémy – Mikroregión pre každého a príprava nových projektov pre najbližšie obdobie.

TURISTICKÝ VÝSTUP NA KRIVOŠTIANKU

Dňa 25. 10. 2009 KST Strážske ukončil turistickú sezónu výstupom na Krivošťtanku. Za pekného počasia sa stretli turisti zo Strážskeho, Michaloviec a blízkeho okolia. V neformálnych rozhovoroch odzneli aj námety k rozvoju turistiky na území MAS DUŠA, ktoré budú zahrnuté do pripravovanej integrovanej stratégie rozvoja územia.

Návrat na vrch stránky