Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2015

Záverečná konferencia projektu

V dňoch 9. – 11.12.2015 v hoteli Čingov*** v Slovenskom raji sa uskutočnila záverečná konferencia projektu s názvom „RASTÚCI POTENCIÁL ŽIEN – NÁSTROJ ZMENY“, ktorý je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI (kód projektu HUSKROUA/1101/221), v spolupráci s projektovým partnerom Agency of Local Development Information Resources „Europolis“ so sídlom v Užhorode. Obsahom konferencie bolo vyhodnotenie aktivít projektu, jeho výsledkov a prínosu pre podnikanie žien. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 50 účastníkov zo Slovenska a Ukrajiny.

Priprava žien na podnikanie

Chcete sa podeliť so svojimi skúsenosťami o podnikaní s inými podnikateľkami?
Chcete objaviť nových partnerov a nové príležitostí pre rozvoj vlastného podnikania?
Chcete sa pozrieť za hranice Slovenska a ponúknuť svoju produkciu na Ukrajine alebo nadviazať tam obchodné kontakty? (viac…)

Pracovná cesta na Ukrajinu

V dňoch 21.- 23 10.2015 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI a implementácie projektu pod názvom „Rast potenciálu žien – nástroj zmeny“  sa uskutočnil spoločný slovensko-ukrajinský workshop žien podnikateliek na Zakarpatskej Ukrajine. Nadväzoval na spoločný workshop, ktorý sa uskutočnil v júni na Slovensku v Lesnom. (viac…)

Rokovanie starostov k príprave rozvojových dokumentov

Dňa 25.9.2015 uskutočnilo ďalšie pracovné rokovanie starostov k príprave Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a Programov rozvoja obcí na území v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bola diskusia o postupoch aktivizácie miestnych aktérov a zapojenie lokálnych partnerstiev do diskusie o problémoch a hľadania ich riešení. Kľúčovou úlohou je, aby sa do prípravy startegických rozvojových dokumentov zapojilo čo najviac miestnych aktérov a širokej verejnosti.

O príprave Stratégie CLLD

Dňa 23.9.2015 na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce v miestnom kultúrnom dome bola prerokovaná príprava Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) na území v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z. Predseda združenia Mgr. Ján Frena  informoval o postupe a výsledkoch analýzy problémov, potrieb a potenciálu obce, ktoré budú využité pri vypracovaní Programu rozvoja obce a Stratégie CLLD pre obdobie 2014-2020.

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA

Dňa 28.9.2015 sa uskutočnilo rokovanie SR MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania okrem členských otázok bola príprava Stratégie CLLD pre územie mikroregiónu v pôsobnosti MAS DUŚA vrátane jej väzby na prípravu Programov rozvoja členských obcí a rozšírenie spolupráce s mestom Michalovce. Mesto rozhodnutím mestského zastupiteľstva požiadalo o vstup do partnerstva, čo Správna rada schválila. (viac…)

Návrat na vrch stránky