Oznamy MAS DUŠA

Príprava prehliadky VÍNO DUŠA 2018

MAS DUŠA, o.z. v spolupráci s Barko vinum Brekov a Lesy servis, s.r.o. Michalovce pripravuje 3. ročník vinárskej prehliadky „VÍNO DUŠA 2018“, ktorej konkurz sa uskutoční

dňa 19.4.2018 za účasti uznávaných enológov. 

Osobitnou ambíciou organizátorov je predstaviť čo najväčší počet liturgických vín, hlavne slovenských výrobcov.

Záštitu nad podujatím prevzal Vladyka Milan Chautur.

Cieľom prehliadky je predstaviť a podporiť výrobu vína v Michalovskom vinohradníckom rajóne, osobitne propagácia vinárstva a územia najsevernejších viníc  v Zemplínskom regióne.

Prihlaska VINO_DUSA_2018

MAS DUŠA, o.z. získala štatút Miestnej akčnej skupiny a má schválenú Stratégiu komunitne riadeného miestneho rozvoja

V súlade so stratégiou budú schválené zdroje investované na oprávnenom území – územie patriace do pôsobnosti MAS DUŠA, ktoré môžu získať oprávnené subjekty – len subjekty verejného, podnikateľského a občianskeho sektora z oprávneného územia, na základe vyhodnotenia predložených projektov a vyhlásených výziev. Výzvy budú v rokoch 2018 a 2019 zverejňované na webovom portáli www.dusa.sk – menu Stratégia CLLD / zložka Aktuálne výzvy.

Aj vy môžete nasmerovať 2 % z odvedených daní do obce

MAS DUŠA, o.z. je zapísaná medzi možnými prijímateľmi 2% z odvedených dani zamestnancov, SZČO, resp. podnikateľských subjektov v roku 2017. Ak chcete prispieť k zlepšeniu kvality vlastného života, resp. bývania v obciach na území v pôsobnosti MAS nasmerujte časť vašich dani do rozvoja vlastnej obce. (viac…)

Návrat na vrch stránky