Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznamy MAS DUŠA

Putovný Pohár MAS DUŠA do Strážskeho

Dňa 12.7.2020 na ihrisku v Nacinej Vsi sa uskutočnil futbalový turnaj o Pohár MAS DUŠA, o.z., ktorého cieľom je populárizácia a trvalé upevňovanie verejno-súkromného partnerstva pôsobiaceho v mikroregióne.

Po turnajoch dorasteneckých kolektívov v uplynulých rokoch po prvýkrát sa zúčastnili kolektívy mužov – účastníkov vyšších súťaží – zo Strážskeho, Nacinej Vsi, Petroviec nad Laborcom a Tušíc – Tušickej Novej Vsi.

Trofeje pre víťazov futbalového turnaja MAS DUŠA

Víťazom turnaja a držiteľom Putovného pohára MAS DUSA sa stal kolektív ŠK Strážske, ktorý vo finále zvíťazil 3: 0 nad kolektívom OŠK Tušice – Tušická Nová Ves.

V súboji o 3. miesto zvíťazil v penáltovom rozstrele kolektív futbalistov TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom, ktorý zvíťazil nad domácim kolektívom ŠK Nacina Ves. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Líška zo Strážskeho a za najlepšieho strelca jeho spoluhráč Michaliv.

Výzva na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 6.4 – kód MAS_026/6.4/2.1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/6.4/2.1

zameranú na podporu na investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Link na zverejnenú výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5a43fa09-8c24-4664-9f80-f358f6ace767

Prílohy k výzve:

Oznámenie

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P807-511-001

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 17.06.2020:   0 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 216 000 €

Návrat na vrch stránky