Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Nezaradené

NOVÉ VÝZVY MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. vyhlasuje nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) v súlade s aktualizovanou Stratégiou CLLD a aktualizovaným harmonogramom na rok 2024. Oprávnené subjekty môžu v súlade s termínmi a podmienkami uvedenými vo výzvach predkladať svoje žiadosti o nenávratný príspevok. Aktuálne výzvy k dvom opatreniam PRV a to 6.4 a 7.2, vrátane podrobnejších informácií a súvisiacich príloh – pozri Výzvy/Aktuálne výzvyDarujte 2 % z dane odvedenej v roku 2022

MAS DUŠA, o.z. je zaregistrovaná medzi prijímateľmi 2 % z odvedenej dane v roku 2022. Získané zdroje budú použité v prospech rozvoja územia členských obcí a posilňovania partnerstva.

Údaje potrebné k asignácii daní z príjmov, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno (názov): Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 421 002 08

Ak nám chcete prispieť potom:

  • do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a nech vám vystaví tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
  • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % zo zaplatenej daní v roku 2022 a doplňte chýbajúce údaje.
    Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2023 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Kliknutím na Stiahnuť si otvoríte formulár potvrdenia, ktorý je potrebné doplniť identifikačné údaje daňovníka, vrátane údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vytlačte a doručte na príslušný daňový úrad.

Vyhlásenie je možno vyplniť aj ručne. Vopred ďakujeme.Darujte 2 % z odvedenej dane

MAS DUŠA, o.z. je zaregistrovaná medzi prijímateľmi 2 % z odvedenej dane v roku 2021. Získané zdroje budú použité v prospech rozvoja územia členských obcí a posilňovania partnerstva.

(viac…)
Návrat na vrch stránky