Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Kontakt

v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Telefón

+421 905 150 442

Adresa

Nám. A. Dubčeka 300/A,
072 22 Strážske,
e-mail: masdusa@interdum.sk

Slovensko

Je prihlásená MAS DUŠA medzi možných prijímateľov 2% z odvedenej dane?

ÁNO. Naše údaje potrebné k asignácii daní z príjmov, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno (názov): Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 421 002 08

Ak nám chcete prispieť potom:

 • do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a nech vám vystaví tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % zo zaplatenej daní v roku 2023 a doplňte chýbajúce údaje.
  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2023 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Čo rozumieť pod pojmom "verejný priestor"?

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle v roku 2015 uviedla nasledujúce vymedzenie:

 • Verejný priestor – pre účely príručky musí spĺňať nasledovné podmienky:
  • musí ísť o priestor vonku, mimo budov, ich átrií či zimných záhrad, napr. námestia, centrá obcí , parky, okrasné záhrady, ihriská, tržnice, nábrežia riek, priestory medzi obytnými štvrťami a pod.,
  • musí byť prístupný verejnosti – bezplatne a voľne, a to podstatnú časť dňa,
  • musí mať určitú skupinu súčasných alebo aspoň potenciálnych užívateľov,
  • musí byť v primeranej vzdialenosti od ľudí, ktorí ho používajú, tzn. nevhodné sú priestory, kde ľudia iba prechádzajú a nemajú dôvod sa tu zastaviť, príp. prázdna plocha úplne mimo zastavaného územia.
 • Verejná budova – pre účely príručky PRV je taká budova, ktorá svojim využitím slúži napr. pre výchovu a vzdelanie, sociálne služby a starostlivosť o rodinu, zdravotnícke služby, kultúru, verejnú správu alebo ochranu obyvateľstva, napr. školy, škôlky, obecné úrady a pod., tzn. budovy, ktoré slúžia k dosahovaniu verejnoprospešných cieľov, pričom oprávnená nie je oprava/rekonštrukcia budovy.

  Návrat na vrch stránky