Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2013

Decembrové rokovanie Správnej rady MAS DUŠA

Dňa 9.12.2013 sa uskutočnilo ostatné rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. v roku 2013. Obsahom rokovania bola príprava aktivít v roku 2014, osobitne reakcia združenia na priority stanovené pre nové programovacie obdobie Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020, rozhodnutie o schválení projektu v rámci európskej cezhraničnej kooperácie a spolupráce ENPI v partnerskej spolupráci s Agentúrou miestneho rozvoja a informačných zdrojov „Europolis“ na Ukrajine, obsahová príprava informačných novín Echo Duše a ďalšie organizačné otázky v práci združenia.

Rokovanie SR MAS DUŠA

Dňa 7.10.2013 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bola príprava pracovného rokovania sa zástupcami Úradu Košického samosprávneho kraja – zástupcom riaditeľa úradu Ing. Fülöpom, Ing. Ťapákom a ďalšími, kde obsahom rokovania bude rokovanie o rozvoji regiónu v kontexte prípravy integrovanej stratégie rozvoja Košického samosprávneho kraja a predstavenie činnosti nášho združenia.

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA

Dňa 9.9.2013 o 15:00 hod. sa v Lesnom uskutoční rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania je hodnotenie práce lokálneho partnerstva v Lesnom, návrhy k aktualizácii Integrovanej stratégie rozvoja mikroregiónu DUŠA a ďalšie aktuálne otázky práce združenia. Zraz členov rady je na Obecnom úrade v Lesnom.

Nový držiteľ Putovného pohára MAS DUŠA

Dňa 7.7.2013 sa v Petrovciach nad Laborcom uskutočnil 4. ročník futbalového turnaja dorastencov „O pohár MAS DUŠA“. Víťazom turnaja a držiteľom putovného pohára sa tentoraz stalo družstvo dorastencov  Pustého Čemerného posilnené dorastencami zo Strážskeho po penaltovom rozstrele vo finálovom zápase s družstvom dorastencov z Nacinej Vsi, keď finálový zápas v riadnom čase skončil remízou 1:1. (viac…)

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. o.z.

Dňa 10.6.2013 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bola informácia o záveroch medzinárodnej konferencie „LEADER 2007 – 2013 a úloha MAS v novom programovom období“ a aktivity združenia na II. polrok 2013.

LEADER 2007-2013 a úloha MAS v novom programovacom období

V dňoch 6.-7.5.2013 sa predseda MAS DUŠA, o.z. zúčastnil na medzinárodnej konferencii a workshope s názvom „LEADER 2007 – 2013 a úloha MAS v novom programovacom období“ v Trenčíne, ktorej organizátorom je MAS Vršatec. Obsahom konferencie bolo zhodnotenie skúseností z realizácie LEADER v období 2007 – 2013  a CLLD  v programovacom období 2014 – 2020 ako nástroj na integrovaný prístup  a multifondové financovanie. Na konferencii boli zovšeobecnené prístupy a skúsenosti z Českej republiky, Rakúska a Slovinska.

Viac pozri na:
https://www.nssmas.sk/clanok.php?id=28

Rokovanie SR MAS DUŠA

Dňa 8.4.2013 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z.. v Strážskom. Obsahom rokovania bola príprava konkrétnych aktivít združenia vyplývajúcich z ISRÚ.

Návrat na vrch stránky