Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2013

Rokovanie SR MAS DUŠA

Dňa 11.2.2013 v Michalovciach, Obrancov mieru 15 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bolo zhodnotenie realizácie projektu Zvyšením kvality verejnej správy k vyššej kvalite života, príprava nadväzujúcich aktivít v roku 2013, príprava integrovaných projektov v zmysle Integrovanej stratégie rozvoja vidieka, prerokovanie návrhu vstupu do Národnej siete slovenských MAS a ďalšie aktuálne otázky.

Aktualizácia ISRÚ mkroregiónu

V tomto roku 2013 sa uskutoční aktualizácia Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu. Združenie MAS DUŠA sústredí svoju pozornosť na prípravu viacerých spoločných programov, ktoré sú výsledkom vypracovaných štúdií, uskutočnených prieskumov a hlavne poznatkov získaných pri realizácii projektu Zvýšením kvality verejnej správy k vyššej kvalite života. (viac…)

Zvýšenie personálnej kapacity MAS DUŠA

Realizáciou projektu „KVALITNOU VEREJNOU SPRÁVOU K VYŠŠEJ KVALITE ŽIVOTA“ sa ďalej posilnila   personálna kapacita MAS DUŠA, o.z. Nadväzujúc na systém vzdelávacích aktivít, ktoré absolvovali členovia združenia v uplynulých dvoch rokoch, pokračovali certifikačné procesy, sledujúce skvalitnenie riadenia projektov na území mikroregiónu DUŠA. (viac…)

Návrat na vrch stránky