Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Aktualizácia ISRÚ mkroregiónu

V tomto roku 2013 sa uskutoční aktualizácia Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu. Združenie MAS DUŠA sústredí svoju pozornosť na prípravu viacerých spoločných programov, ktoré sú výsledkom vypracovaných štúdií, uskutočnených prieskumov a hlavne poznatkov získaných pri realizácii projektu Zvýšením kvality verejnej správy k vyššej kvalite života.

Pripravované aktivity nesporne prispejú k zvýšeniu kvality života obyvateľov a budú trvalo posilňovať budovanie verejno-súkromného partnerstva v nasledujúcom období. Správna rada MAS DUŠA predpokladá, že do rozvoja celého územia mikroregiónu sa podarí zapojich aj ďaľších nových aktérov.

Návrat na vrch stránky