Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Dávne osídlenie tohto teritória, ktorému na severe dominujú kamenné ruiny starobylého hradu Brekov, dokladajú archeologické pamiatky už od pravekých dôb. Stopy po najstaršom, paleolitickom obyvateľstve sa zachytili v podobe kamenných nástrojov v katastroch obcí Lesné, Suché a Zbudza. V tejto obci sa preskúmali tiež zahĺbené objekty – zemnice, tvoriace súčasť neolitického sídliska zo 6. tisícročia pred n. l. V chotári Lesného bol v minulom storočí prebádaný jeden z najväčších mohylových násypov z okruhu mladoeneolitickej kultúry východoslovenských mohýl, rozšírenej na východnom Slovensku v 3. tisícročí pred n. l. Do doby bronzovej patrí meč z Oreského, svojho času najdlhší bronzový meč v bývalom Uhorsku. Bronzové depoty boli nájdené aj v Nacinej Vsi a Lesnom.

Cez územie mikroregiónu prechádzala nielen v praveku, ale aj vo včasnej dobe dejinnej a v stredoveku obchodná cesta, spájajúca južné oblasti so severom. V blízkosti jej trasy nachádzame ako svedkov intenzívnych obchodných stykov aj hromadné nálezy mincí. Významný a na Slovensku ojedinelý depot rímskych mincí zo 4. storočia n. l. bol objavený v dnešnej mestskej časti Strážskeho, v Krivošťanoch. Do priestoru mesta a okolia sa lokalizuje aj neskorší súbor grošových hodnôt zo 17. storočia.

Väčšina obcí mikroregiónu Duša patrí k najstarším historickým sídlam Zemplína. Zo starších zachovaných názvov mesta Strážske vyplýva, že tunajšiu osadu založili strážcovia krajinskej cesty a pohraničia z poverenia uhorského kráľa v 2. polovici 11., resp. v 12. storočí. Znaky mestečka mala istý čas obec Staré, ktorej názov ako predikát prevzali členovia významnej šľachtickej rodiny na východnom Slovensku – Sztárayovci.

Časti starobylej sakrálnej architektúry z románskeho i gotického obdobia ukrývajú v sebe dodnes slúžiace kostoly v Nacinej Vsi, Lesnom a Zbudzi. Chrám v Lesnom uchováva navyše v interiéri vzácne fragmenty gotických nástenných malieb. V pôvodnom kostole v Strážskom sa nachádzala významná umelecko-historická pamiatka – drevená gotická Pieta.

Návrat na vrch stránky