Ukončené projekty

„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“

Prijímateľ: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Názov projektu: „Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“
Kód projektu: 191KE040001
Obdobie realizácie aktivít projektu: 07/2015 – 07/2016
Číslo výzvy: 4/PRV/2015
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná): 6B
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – sekundárna): 1A
Výška nenavrátneho finančného príspevku 12 000 €
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Miesto realizácie aktivít projektu: Košický samosprávny kraj: Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce n/Lab., Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Strážske, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza

Prešovský samosprávny kraj: Brekov

 

Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny

O projekte

Názov projektu: „Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny“
Hlavný projektový partner: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Projektový partneri: Agentúra pre miestny rozvoj & informačné zdroje „Europolis“
Miesto realizácie projektu: Košický a Prešovský kraj, Slovenská republika, Zakarpatská oblasť, Ukrajina
Termín začiatku realizácie: 1.1.2014
Termín ukončenia realizácie: 30.6.2015 – predlžené do 31.12.2015
Rozpočet projektu: 172 236,00 EUR
Výška finančného príspevku: 155 012,40 EUR
Identifikačné číslo grantu: HUSKROUA/1101/221

(viac…)

Zrealizované projekty

Mikrograntová schéma – Mikroregión pre každého

1. Úprava prameňov STOK
2. Malý park pre domov
3. S úctou k vode
4. Úprava verejného priestranstva pri sociálnom zariadení TJ
5. Renovácia verejného priestranstva
6. Arborates – miestna čajovňa
7. Pred škôlkou krajšie a bezpečnejšie
8. Hrad Brekov 2009 – začiatok obnovy
9. Miestna čajovňa v Nacinej Vsi

(viac…)

Projekty a výzvy

 Ukončený projekt:„KVALITNOU VEREJNOU SPRÁVOU K VYŠŠEJ KVALITE ŽIVOTA“ „Priestor na vašu príležitosť.“

Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie začala 8. apríla 2010 s realizovaním projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“ financovaného z Európskeho sociáleho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt bude trvať do apríla 2012. Výška nenávratného finančného príspevku je 154 427,63 EUR, čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov. (viac…)

Návrat na vrch stránky