Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“

Prijímateľ:Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Sídlo:Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Názov projektu:„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“
Kód projektu:191KE040001
Obdobie realizácie aktivít projektu:07/2015 – 07/2016
Číslo výzvy:4/PRV/2015
Poskytovateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Program:Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie:19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie:19.1 – Prípravná podpora
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná):6B
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – sekundárna):1A
Výška nenavrátneho finančného príspevku12 000 €
Spolufinancovaný fondom:Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Miesto realizácie aktivít projektu:Košický samosprávny kraj: Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce n/Lab., Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Strážske, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza

Prešovský samosprávny kraj: Brekov

 

Návrat na vrch stránky