„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“

Prijímateľ: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Názov projektu: „Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“
Kód projektu: 191KE040001
Obdobie realizácie aktivít projektu: 07/2015 – 07/2016
Číslo výzvy: 4/PRV/2015
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná): 6B
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – sekundárna): 1A
Výška nenavrátneho finančného príspevku 12 000 €
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Miesto realizácie aktivít projektu: Košický samosprávny kraj: Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce n/Lab., Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Strážske, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza

Prešovský samosprávny kraj: Brekov

 

Návrat na vrch stránky