Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2014

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z.

Dňa 13.10.2014 sa  v Michalovciach uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bolaimplementácia projektu Rast potenciálu žien, príprava aktivít v novom programovacom období a príprava valného zhromaždenia po komunálnych voľbách..

Konferencia

Miestna akčná skupina DUŠA, o.z. ako prijímateľ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI v spolupráci s projektovým partnerom Agency of Local Development & Information Resources “Europolis” so sídlom v Užhorode organizovala otváraciu konferenciu projektu s názvom „RASTÚCI POTENCIÁL ŽIEN – NÁSTROJ ZMENY“, (kód projektu HUSKROUA/1101/221), ktorá sa uskutočnila dňa 23.5.2014 so začiatkom o 10:00 hod. v priestoroch slovenského salónika Hotela – EuroPenziónu Salaš ***.

Rokovanie SR MAS DUŠA

Dňa 14.4.2014 v Michalovciach rokovala Správna rada MAS DUŠA, o.z.. Obsahom rokovania boli aktivity združenia v roku 2014 s dôrazom na aktualizáciu integrovanej stratégie rozvoja územia, implementácia projektu „Rast potenciálu žien – nástroj zmeny“, príprava dohody o spolupráci s LGD Dolina Sanu, príprava propagačných materiálov a ďalšie aktuálne otázky.

Prezentácia atraktivít územia MAS DUŠA v Poľsku

Dňa 29.3.2014 sa delegácia MAS DUŠA aktívne zúčastnila seminára pod názvom Turistická ponuka na sezózu 2014. S prezentáciou „Objavte  a spoznajte srdce Zemplína“ vystúpil predseda združenia, ktorý predstavil ponuku atraktivít na našom území.

Rokovanie v Poľsku

Dňa 28.3.2014 sa v sídle Lokalnej Grupy Dzialalania (LGD) Dolina Sanu v Sanoku uskutočnilo konzultatívne stretnutie zástupcov MAS DUŠA, o.z. s jej predstaviteľmi. Cieľom rokovania bolo dohodnutie partnerskej spolupráce medzi združeniami v nasledujúcom období. Zastupcovia LGD prijali pozvanie k návšteve u nás v závere mesiaca apríl, kedy dôjde k oficiálnemu podpisu dohody o spolupráci.

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z.

Dňa 10.2.2014 sa v sídle združenia uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania boli aktivity spojené s aktualizáciou ISRÚ a príprava projektových zámerov na nasledujúce obdobie.

Návrat na vrch stránky