Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2011

PLES V STRÁŽSKOM

Dna 12.2.2011 Klub slovenských turistov v Strážskom usporiadal ples „Priatelov turistiky a športu“. Na ludovú nôtu hrou na heligónku vítala hostí pani Dancišinová Ludmila. V úvode vystúpili žiaci ZUŠ v Strážskom – Simona Dankaninová s ludovými piesnami a Jakub Džugan hrou na akordeón. Ples konferoval Ján Sabo. Ocenenie „Najlepší turista roka 2010“ získal Štefan Vanko, ktorý v roku 2010 na vrchol Krivoštanky vystúpil 200-krát. V tombole cenu od MAS DUŠA vyhrala Silvia Zúbeková.

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA

Dňa 3.10.2011 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA v Michalovciach. Obsahom rokovania boli implementácia projektu Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života, závery rokovania o spolupráci s MAS Zemplínska krajina v Maďarskej republike, vydanie daľšieho čísla informačných novín Echo DUŠA, príprava worshopu Zefektívňovanie činnosti samosprávy v podmienkach mikroregiónu DUŠA a príprava ďalších aktivít pre nasledujúce obdobie.

PRACOVNÉ ROKOVANIE NA KSK

Dna 3.2.2011 sa v Košiciach na pôde KSK uskutocnilo pracovné rokovanie Mgr. Frenu, predsedu SR MAS DUŠA s Ing. Fülöpom, vedúcim odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov. Obsahom rokovania bol záujem MAS DUŠA zapojit sa do aktualizácie PHSR KSK a diskusia o možných formách budúcej súčinnosti pri rozvoji územia mikroregiónu a dalších aktivitách verejno-súkromného partnerstva.

PLES VO VOLI

Dna 5.marca 2011 v Kultúrnom dome vo Voli sa konal „Volanský ples“. Zúcastnilo sa ho 80 hostí, v kultúrnom programe vystúpili „Ženicky z Michaloviec“ a pre hostí bola pripravená tombola, z ktorej si každý host nieco odniesol.

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS DUŠA, o.z.

Dňa 7.11.2011 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUSA, o.z. na MsÚ Strážske. Správna rada sa zaoberala implementáciou projektu Zvýšenie kvality verejnej správy, schválila aktivity združenia do konca roku 2011, zaoberala sa prípravou aktivít na rok 2012. (viac…)

OTVORENIE TURISTICKEJ SEZÓNY 2011

Dna 20. marca 2011 výstupom na hrad Brekov zacala akcia 100 JKM. Napriek nepriazni pocasia sa na výstupe zúcastnilo vela priaznivcov turistiky. Zdatnejší úcastníci vyniesli na hrad kamen, ktorý má byt použitý pri oprave múrov hradu Brekov. Nechýbali turisti z Michaloviec, Humenného, Strážskeho.

Návrat na vrch stránky