Rok 2011

Chovateľská výstava v Šamudovciach

Základná organizácia chovateľov v Šamudovciach v dňoch 30.9. – 2.10.2011 zorganizovala Miestnu výstavu drobných zvierat v priestoroch obecného úradu.

Pracovné stretnutie MAS DUŠA – STEEL MILLS, a.s.

Dňa 7.2.2011 sa v Strážskom uskutoční SR MAS DUŠA rozšírenej o starostov obcí s predstaviteľmi Steel Mills, a.s. Strážske. Obsahom rokovania bude informácia o spustení prevádzky firmy, o formách spolupráce a súčinnosti so samosprávou a ďaľšími subjektami v mikroregióne.

ROKOVALA SPRÁVNA RADA MAS DUŠA

Dna 6.6.2011 v Michalovciach sa uskutocnilo zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bolo rozpracovanie záverov Valného zhromaždenia združenia, další postup implementácie projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“, príprava letných aktivít v obciach a dalšie aktuálne otázky.

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS DUŠA, o.z.

Dňa 7.11.2011 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUSA, o.z. na MsÚ Strážske. Správna rada sa zaoberala implementáciou projektu Zvýšenie kvality verejnej správy, schválila aktivity združenia do konca roku 2011, zaoberala sa prípravou aktivít na rok 2012. (viac…)

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS DUŠA, o.z.

Prvé tohoročné zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA sa uskutočnlo 10.1.2011 v sídle MAS DUŠA, o.z. v Strážskom. Obsahom rokovania bolo prerokovanie plánu hlavných úloh na rok 2011, postup implementácie projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“, predloženie návrhov k aktualizácii PHSR Košického samosprávneho kraja, príprava rokovania s vedením spoločnosti Steel Mills, a.s., Strážske a o ďalších aktuálnych otázkach.

PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍN

Dňa 26.6.2011 sa v Petrovciach nad Laborcom uskutočnil 1. ročník prehliadky dedinských folklórnych skupín z územia MAS DUŠA pod názvom O Petrovský kľúč. Prehliadky sa zúčastnili súbory Čemerňanka z Pustého Čemerného, Radosť z Nacinej Vsi, Rokita z Petroviec nad Laborcom a Soľanka zo Zbudze.

Návrat na vrch stránky