Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2011

CYRILO-METODSKÉ SLÁVNOSTÍ V LESNOM

Dňa 5. júla 2011 sa v Lesnom uskutočnili tradičné Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré začali spoločnou svätou liturgiou, a pokračovali kultúrno-športovým podujatiami na miestnom futbalovom ihrisku a diskotékou pod holým nebom.

DORASTENCI ŠK NACINA VES VÍŤAZOM TURNAJA „O POHÁR MAS DUŠA, o.z.“

Dňa 10.7.2011 sa uskutočnil 3. ročník futbalového turnaja dorastencov O pohár MAS DUŠA, o.z. Organizátorom turnaja bol OŠK Lesné. Držiteľom Putovného pohára sa stalo družstvo dorastencov Športového klubu Nacina Ves, ktoré vo finále zdolalo minuloročných držiteľov pohára dorastencov z Petroviec nad Laborcom. Na 3. mieste skončili dorastenci OŠK Lesné, ktorí na penalty zdolali dorastencov TJ Pusté Čemerné.

DNÍ VÍNA VO VINNOM

V dňoch 22.-24. júla 2011 sa uskutočnil 6. ročník DNÍ VÍNA vo Vinnom. V rámci podujatia bola organizovaná VI. celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou. Súčasťou programu boli vystúpenia folklórneho súboru „Viňančan“, speváckej skupiny „Rozmarija“, prezentácia novej knihy Anny Ondrušekovej o fotografickej tvorbe Mikuláša Jacečka, odpustová omša v kostole sv. Anny, športové odpoludnie „O súdok starostu Vinného“ a tiež verejná degustácia ocenených vín.

Pracovné stretnutie MAS DUŠA – STEEL MILLS, a.s.

Dňa 7.2.2011 sa v Strážskom uskutoční SR MAS DUŠA rozšírenej o starostov obcí s predstaviteľmi Steel Mills, a.s. Strážske. Obsahom rokovania bude informácia o spustení prevádzky firmy, o formách spolupráce a súčinnosti so samosprávou a ďaľšími subjektami v mikroregióne.

Minister kultúry SR na Brekovskom hrade

Minister kultúry SR v piatok 22.7.2011 navštívil Brekovský hrad s cieľom prediskutovať zaradenie obnovy hradu do programu obnovy hradov v SR, čo je v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia v pôsobnosti MAS DUŠA. Program obnovy hradov je príležitosťou pre hrady Brekov i Vinné.

Bližšie pozri súvisiace články v Zemplínskom Korzári:
https://korzar.sme.sk/c/5991566/sancu-na-obnovu-maju-aj-zemplinske-hrady.html
https://korzar.sme.sk/c/5995677/hrad-nad-vinnym-ma-sancu-na-obnovu.html

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS DUŠA, o.z.

Prvé tohoročné zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA sa uskutočnlo 10.1.2011 v sídle MAS DUŠA, o.z. v Strážskom. Obsahom rokovania bolo prerokovanie plánu hlavných úloh na rok 2011, postup implementácie projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“, predloženie návrhov k aktualizácii PHSR Košického samosprávneho kraja, príprava rokovania s vedením spoločnosti Steel Mills, a.s., Strážske a o ďalších aktuálnych otázkach.

Rokovanie v Maďarsku

Dňa 5.8.2011 v Sátoraljaújhely sa uskutočnilo rokovanie zástupcov miestnych akčných skupín DUŠA a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesulet o možnej spolupráci v nasledujúcom období. Boli rozdiskutované otázky postupu pri riešení spoločných problémov, pričom strany si do konca augusta vymenia informácie o rozhodujúcich problémoch rozvoja regiónov a činnosti MAS. Nasledným krokom bude hladanie spoločných aktivít pri ich riešeni, ktoré sa uskutoční v septembri na Slovensku.

Návrat na vrch stránky