Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2011

ROKOVANIE SR MAS DUŠA

Dna 7.3.2011 v Michalovciach, Obrancov mieru 15 – vo vzdelávacom centre EC PERSON, sa uskutocnilo zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bola príprava návrhov MAS k aktualizácii PHSR KSK, hospodárenie združenia za uplynulé obdobie, príprava projektových aktivít, postup implementácie projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“ a dalšie aktuálne otázky.

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA

Dňa 5.12.2011 sa zasadnutie správnej rady neuskutočnilo z technicko-organizačných dôvodov. Na programe rokovania bola implementácia projektu Zvýšenie kvality verejnej správy a plán práce na rok 2012.

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY

Dna 4.4.2011 sa v Michalovciach uskutocnilo zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bola príprava Valného zhromaždenia združenia, další postup implementácie projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“ a dalšie aktuálne otázky.

ROKOVALO VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dna 18.4.2011 v Strážskom rokovalo Valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z.
Bola prerokovaná správa o cinnosti združenia uplynulé obdobie, správa o hospodárení združenia a úctovná uzávierka za rok 2010 a úlohy pre nasledujúce obdobie. Správna rada združenia bola doplnená o PaedDr. Milana Kacúra, namiesto PhDr. Lidušky Bušanicovej, ktorá sa clenstva v rade vzdala.

ROKOVALA SPRÁVNA RADA MAS DUŠA

Dna 6.6.2011 v Michalovciach sa uskutocnilo zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bolo rozpracovanie záverov Valného zhromaždenia združenia, další postup implementácie projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“, príprava letných aktivít v obciach a dalšie aktuálne otázky.

PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍN

Dňa 26.6.2011 sa v Petrovciach nad Laborcom uskutočnil 1. ročník prehliadky dedinských folklórnych skupín z územia MAS DUŠA pod názvom O Petrovský kľúč. Prehliadky sa zúčastnili súbory Čemerňanka z Pustého Čemerného, Radosť z Nacinej Vsi, Rokita z Petroviec nad Laborcom a Soľanka zo Zbudze.

CYRILO-METODSKÉ SLÁVNOSTÍ V LESNOM

Dňa 5. júla 2011 sa v Lesnom uskutočnili tradičné Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré začali spoločnou svätou liturgiou, a pokračovali kultúrno-športovým podujatiami na miestnom futbalovom ihrisku a diskotékou pod holým nebom.

Návrat na vrch stránky