Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2011

ROKOVANIE SPRÁVNEJ RADY MAS DUŠA, o.z.

Prvé tohoročné zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA sa uskutočnlo 10.1.2011 v sídle MAS DUŠA, o.z. v Strážskom. Obsahom rokovania bolo prerokovanie plánu hlavných úloh na rok 2011, postup implementácie projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“, predloženie návrhov k aktualizácii PHSR Košického samosprávneho kraja, príprava rokovania s vedením spoločnosti Steel Mills, a.s., Strážske a o ďalších aktuálnych otázkach.

Rokovanie v Maďarsku

Dňa 5.8.2011 v Sátoraljaújhely sa uskutočnilo rokovanie zástupcov miestnych akčných skupín DUŠA a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesulet o možnej spolupráci v nasledujúcom období. Boli rozdiskutované otázky postupu pri riešení spoločných problémov, pričom strany si do konca augusta vymenia informácie o rozhodujúcich problémoch rozvoja regiónov a činnosti MAS. Nasledným krokom bude hladanie spoločných aktivít pri ich riešeni, ktoré sa uskutoční v septembri na Slovensku.

PRVÝKRÁT PO KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH

V Michalovciach dňa 17.1.2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. so starostami členských obcí – prvé po komunálnych voľbách. Cieľom rokovania bolo oboznámiť starostov obcí s doterajšími výsledkami činnosti MAS DUŠA, o.z. za uplynulé obdobie, prerokovať hlavné úlohy združenia na rok 2011, koordináciu prístupu združenia k aktualizácii PHSR Košického samosprávneho kraja, (viac…)

ROKOVALA SPRÁVNA RADA MAS DUŠA

Dňa 12.9.2011 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Rokovanie sa zaoberalo implementáciou projektu Zvýšenie kvality verejnej správy, posúdilo model vstupov do obcí v mikroregióne, plán aktivít do konca roka, obsahovú prípravu novín Echo DUŠA a ďalšie aktuálne otázky.

PRACOVNÉ STRETNUTIE MAS DUŠA

Dňa 7.2.2011 sa v Strážskom uskutočnilo rokovanie SR MAS DUŠA rozšírenej o starostov obcí s generálnym riaditelom Steel Mills, a.s. Strážske. Obsahom rokovania bola informácia o stave výstavby mikrooceliarne a príprave spustenia prevádzky výroby roxorov a stavebného železa, o možných formách budúcej spolupráce a súčinnosti so samosprávou a ďaľšími subjektami v mikroregióne.

Záverečná konferencia projektu

Regionálna rozvojová agentúra Šírava – člen MAS DUŠA, o.z. organizovala dňa 29.9.2011 v priestoroch Zemplínskeho múzea záverečnú konferenciu  k projektu „Jeden Zemplín – dva štáty, dva jazyky“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 -2013, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu ERDF a zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky. (viac…)

PLES V STRÁŽSKOM

Dna 12.2.2011 Klub slovenských turistov v Strážskom usporiadal ples „Priatelov turistiky a športu“. Na ludovú nôtu hrou na heligónku vítala hostí pani Dancišinová Ludmila. V úvode vystúpili žiaci ZUŠ v Strážskom – Simona Dankaninová s ludovými piesnami a Jakub Džugan hrou na akordeón. Ples konferoval Ján Sabo. Ocenenie „Najlepší turista roka 2010“ získal Štefan Vanko, ktorý v roku 2010 na vrchol Krivoštanky vystúpil 200-krát. V tombole cenu od MAS DUŠA vyhrala Silvia Zúbeková.

Návrat na vrch stránky