Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny

O projekte

Názov projektu:„Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny“
Hlavný projektový partner:Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Projektový partneri:Agentúra pre miestny rozvoj & informačné zdroje „Europolis“
Miesto realizácie projektu:Košický a Prešovský kraj, Slovenská republika, Zakarpatská oblasť, Ukrajina
Termín začiatku realizácie:1.1.2014
Termín ukončenia realizácie:30.6.2015 – predlžené do 31.12.2015
Rozpočet projektu:172 236,00 EUR
Výška finančného príspevku:155 012,40 EUR
Identifikačné číslo grantu:HUSKROUA/1101/221


Celkovým cieľom projektu je prispieť k podnikaniu žien prostredníctvom cieleného rozvoja zručností a výmenou skúseností.

Špecifické ciele:

 • Lepšie spoznať špecifiká podnikateľského prostredia na Ukrajine a na Slovensku prostredníctvom analýzy.
 • Zlepšenie obchodných zručností prostredníctvom cieleného vzdelávania, výmenou skúseností a praktických príkladov.

Cieľovou skupinou sú všetky ženy, ktoré chcú začať podnikať alebo už začali podnikať, ale chcú si rozšíriť svoje vedomosti o jeho fungovaní.

Aktivity projektu:

 • Aktivita 1 – Situačná analýza rozdielov medzi podmienkami podnikania na Slovensku a na Ukrajine.
 • Aktivita 2 – Cielené školenia pre ženy na zlepšenie hospodárskej a sociálnej zručnosti na zriadenie a prevádzku vlastného podnikania, zvýšenie kapacít pre udržateľný rozvoj a výmenu skúseností a praktických príkladov pre vytváranie lepších podmienok pre malé a stredné podniky a rozvoj podnikania.
 • Aktivita 3 – Poradenské služby pre cieľovú skupinu (napr. príprava podnikateľsk.ého plánu, podpora tvorby nových malých a stredných podnikov, marketingové plány, finančný plán a rozpočty, atď.)
 • Aktivita 4 – Vedenie konferencie o výsledkoch projektu a osvedčených postupoch
 • Aktivita 5 – Riadenie projektu

Očakávané výsledky:

 • Vytvorenie lepších podmienok na začatie a rozvoj podnikania,
 • Výmena skúseností,
 • Nadviazanie kontaktov a partnerstiev,
 • Podpora investičných príležitostí a spolupráce podnikov,
 • Lepšia spolupráca a vytváranie sietí medzi podnikateľmi.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

 

 

Návrat na vrch stránky