Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

NOVÉ VÝZVY MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. vyhlasuje nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) v súlade s aktualizovanou Stratégiou CLLD a aktualizovaným harmonogramom na rok 2024. Oprávnené subjekty môžu v súlade s termínmi a podmienkami uvedenými vo výzvach predkladať svoje žiadosti o nenávratný príspevok. Aktuálne výzvy k dvom opatreniam PRV a to 6.4 a 7.2, vrátane podrobnejších informácií a súvisiacich príloh – pozri Výzvy/Aktuálne výzvyNávrat na vrch stránky