Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2015

Slovensko-ukrajinský workshop v Lesnom

V dňoch 24.-26. 6.2015 sa v Turisticko-rekreačnom centre v Lesnomv rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI a implementácie projektu pod názvom „Rast potenciálu žien – nástroj zmeny“  uskutočnil spoločný slovensko-ukrajinský workshop. Jeho obsahom bolo porovnanie podmienok podnikania žien na Slovensku a Ukrajine a možnosti ich spolupráce v podmienkach východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny.

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA

Dňa 25.5.2015  v Michalovciach, rokovala Správna rada MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania boli zásadné rozhodnutia o zapojení MAS DUŠA, o.z. do aktivít CLLD v rámci Programu rozvoja vidieka a IROP, informácia o implementácii a monitoringu cezhraničného projektu Rast poteciálu žien – nástroj zmeny v rámci Programu ENPI a projekt organizovania dobrovoľníckej činnosti. Bolo rozhodnuté o príprave Stratégie CLLD pre nasledujúce obdobie a rozdelené úlohy pre členov Správnej rady.

Spoločné rokovanie Správnej rady a starostov obcí

Dňa 13.1.2015 sa uskutočnilo spoločné rokovanie Správnej rady a starostov členských obcí MAS DUŠA, o.z.  v Lesnom. Obsahom rokovania boli otázky aktualizácie ISRÚ mikroregiónu, príprava kľúčových aktivít MAS DUŠA v novom programovacom období 2014-2020, stav implementácie projektu ENPI – Rast potenciálu žien – nástroj zmeny a ďalšie otázky technického a organizačného zabezpečenia činnosti orgánov združenia v roku 2015 a príprava VZ MAS DUŠA, o.z. Súčasťou rokovania bola prehliadka dvoch projektov Lesy servis, s.r.o. podporených z PRV v uplynulom období.

Návrat na vrch stránky