Rok 2009

DNÍ OBCE KRÁSNOVCE

V dňoch 1. a 2. augusta 2009 sa uskutočnili obecné slávnosti v Krásnovciach. Sobota bola venovaná výročiu prvej písomnej zmienke o obcí, nedeľa športu. V zápoleniach vo futbale sa stretli nielen kolektívy dospelých z Hatalova, Lesného, Močarian a Krásnoviec, ale pred finalovými zápasmi si sily zmerali starí páni z Dúbravky a Krásnoviec.

KARNEVAL V MŠ

V Materskej škole v Brekove si spravili fašiangový karnevalza účasti detí aj rodičov.

ROKOVANIE O SPOLUPRÁCI REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ

Dňa 6. augusta 2009 sa v Michalovciach uskutočnilo rokovanie predsedu MAS DUŠA Mgr. Jána Frenu a Doc. Olega Lukšu, výkonného riaditeľa Zakarpatského regionálneho oddelenia Asociacie miest Ukrajiny a agentúr regionálneho rozvoja. Obsahom rokovania boli otázky spolupráce v oblasti rozvoja vidieka a cezhraničnej spolupráce.

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Školáci v Brekove mali karnevalový sprievod. V sprievodekráčali morské víly, princezné, pračlovek, kuchár, tanečnice, lekárka, smrtka, kovboji, piráti a mnoho ďalších.

OSLAVY V PETROVCIACH NAD LABORCOM

V dňoch 28.-29. augusta 2009 sa v Petrovciach nad Laborcom uskutočnili oslavy 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Súčasťou osláv boli kultúrne a športové podujatia ako i krst knihy Petrovské poviedky.

PRACOVNÉ ROKOVANIE

Dňa 2.2.2009 o 10:00 hod. sa uskutočnilo pracovné rokovanie starostov obcí MAS a o 14:00 hod. sa uskutočnilo riadne rokovanie SR. Obsahom rokovaní boli otázky spoločných projektov – výstavby autobusových čakární, informačných tabuľ, a iných spoločných projektov vrátane ich financovania. Na programe bol aj časový plán práce na I. polrok 2009, realizácia projektu „Poďme spolu – k úžitku nám a prírode“ a vyhlásenie 2. kola mikrograntovej schémy – Mikroregión pre každého.

Návrat na vrch stránky