Z činnosti

Spoločne po mohylách

Dňa 15.9.2017 sa uskutočnila spoločná turistická akcia obyvateľov obcí Nižný Hrušov a Lesné po Východoslovenských mohylách, ktoré sa nachádzajú na administratívnej hranici Prešovského a Košického kraja v katastroch obcí Lesné a Nižný Hrušov. Akcie sa zúčastnila stovka obyvateľov všetkých vekových kategórií. Po prehliadke mohýl sa uskutočnila spoločná opekačka pri hrušovskom rybníku.

O spolupráci obcí a združení

Dňa 7.9.2017 sa v Lesnom uskutočnilo stretnutie starostov obcí Nižný Hrušov, Nacina Ves a Lesné za účasti predsedu MAS DUŚA, o.z. a vedúcej referátu cestovného ruchu KSK, ktorého cieľom bola diskusia o možnostiach využitia potenciálu pre rozvinutie spolupráce susediacich obcí, patriacich do iných samosprávnych krajov (Prešov a Košice). Kľúčovými témami boli otázky obnovenia cestného prepojenia obcí, rozvoj a podpora vidieckého turizmu vrátane lokálnych cyklotrás a ich napojenia na cykloturistické magistrály. V diskusii sa dohodli na iniciovaní stretnutia zástupcov verejno-súkromných združení MAS DUŠA a MAS Pod hradom Čičva usilujúcich o schválenie stratégií CLLD a získanie štatútov MAS.

Odovzdanie ocenení a verejná degustácia vín

Dňa 25.6.2017 sa v reštaurácii Pod Hôrkou v Lesnom uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky VÍNO DUŠA 2017, na ktorom boli odovzdané ocenenia vystavovateľom vín. Po slávnostnom vyhodnotení za účasti biskupa Milana Chautura nasledovala verejná ochutnávka 80-tich súťažných vín.

Putovný pohár MAS DUŠA opäť do Nacinej Vsi

Dňa 23.7.2017 na futbalovom ihrisku v Lesnom sa uskutočnil ďalší ročník tradičného futbalového turnaja dorastencov o Putovný pohár MAS DUŠA. Spomedzi štyroch futbalových družstiev dorastencov z Nacinej Vsi, Petroviec nad Laborcom, Pustého Čemerného a novo kombinovaného kolektívu Lesného a Topolian. Po finálovej remíze Nacinej Vsi a Petroviec nad Laborcom po penáltovom rozstrele minuloročný triumf obhájil kolektív dorastencov z Nacinej Vsi. V zápase o tretie miesto zvíťazil domáci kolektív Lesné – Topoľany nad Pustým Čemerným.

Putovný pohár MAS DUŠA víťaznému kolektívu odovzdal predseda združenia Mgr. Ján Frena, ktorý v rámci záverečného vyhodnotenia turnaja ocenil veľmi dobrú športovú a organizačnú úroveň turnaja. Ďalší ročník sa uskutoční 15.7.2018 v Pustom Čemernom.

VÍNO DUŠA 2017 – výsledky

Dňa 25.5.2017 sme spolu s členskými organizáciami Lesy servis Michalovce a Barko vinum v Brekove organizovali 2. ročník medzinárodnej  súťažnej prehliadky vín „VÍNO DUŠA 2017“. V súťaži bolo hodnotených 80 vín z viacerých vinohradníckych rajónov nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska. Medzi súťažnými kategoriami boli vyhodnotené aj  najkvalitnejšie vína vyrábané na území mikroregiónu DUŠA. Hodnotenie vín sa uskutočnilo v Lesnom v reštaurácii Pod hôrkou.

Víťazné vína budú predstavené širokej verejnosti dňa 25 júna 2017 od 14:00 hod. v Lesnom, v reštaurácii Pod hôrkou. O presnom programe podujatia pozri pozvánku.
Výsledky – pozri Vino_Dusa2017 – WEB

Mimoriadne rokovanie SR MAS DUŠA, o.z.

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po vyhlásení novej výzvy č. 20/PRV/2016 zverejnenej 20.10.2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o zvolaní Mimoriadneho valného zhromaždenia MAS DUŠA, o.z. na deň 28.11.2016 so začiatkom o 14,30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Strážskom – sídle združenia. Jeho obsahom bude prerokovanie a schválenie Dodatku k schválenej Stratégii CLLD a ďalších súvisiacich otázok.

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA

Dňa 3.10.2016 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po rozhodnuti PPA zverejneného 23.8.2016 o zrušení Výzvy č. 18/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o aktivitách spojených v pokračovaní činnosti združenia v nasledujúcom období.

Návrat na vrch stránky