Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2012

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z.

Dňa 2.4.2012 sa v Strážskom na MsÚ uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bola príprava projektov v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu DUŠA, implementácia projektu Zvýšením kvality verejnej správy k vyššej kvalite života a príprava stretnutia s poslancami NR SR a KSK.

Rokovanie Správnej rady MAS DUŠA

Dňa 12.3.2012 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania boli projektové aktivity členských obcí v roku 2012 a implementácia projektu Zvyšením kvality verejnej správy k vyššej kvalite života.

Metodický deň – Programový rozpočet obce

V súlade s projektom Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života sa dňa 27.2.2012 uskutočnil 1. metodický deň pre hospodárky obcí mikroregiónu MAS DUŠA. Obsahom metodického dňa bol programý rozpočet obce s ukážkou vedenia účtovníctva obce s prepojením na programový rozpočet, editovanie položiek účtovného rozvrhu rozpočtu obce, ako aj diskusia o účtovných prípadoch a systéme spolupráce účtovníčok v nasledujúcom období.

Metodický seminár viedla Mgr. Širáková z Obecného úradu Brekov. Obsahom nasledujúceho metodického dňa bude majetok obcí.

PORADA O AKTIVITÁCH V ROKU 2012

Dňa 20.2.2012 sa uskutočnila porada starostov členských obcí MAS DUŠA k aktivitám združenia v roku 2012. Osobitná pozornosť bola venovaná implementácií projektu Zvyšujeme kvalitu verejnej správy, príprave a koordinácii projektových aktivít v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu, postupu internetizácie a zlepšenia komunikácie na území MAS DUŠA.

Prvá Správna rada MAS DUŠA v roku 2012

Dňa 16.1.2012 sa v Strážskom uskutočnilo prvé zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z. Obsahom rokovania bolo schválenie plánu práce na rok 2012,  aktivity spojené s pokračovaním implementácie projektu Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života ďalšie aktuálne otázky.
Správna rada rozhodla o zorganizovaní debaty členov MAS  DUŠA, o.z., na ktorej budú vítaní všetci kandidáti do NR SR z okresu Michalovce, ktorí prejavia záujem – bez ohľadu na politickú stranu. Podujatie sa uskutoční dňa 6.2.2012 o 14:00 hod. na MsÚ v Strážskom.

PF 2012

Zdravie, šťastie, vytrvalosť a úspechy v roku 2012 želá Správna rada MAS DUŠA

Návrat na vrch stránky