Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Aktualizácia výzvy MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu zverejnenia novej verzie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER bola aktualizovaná výzva MAS_026/7.2/2.1. ŽoNFP je možné predkladať len na základe aktualizovanej výzvy a jej príloh.

Upozorňujeme na nové formuláre príloh, ktoré sú priložené v menu Výzvy.

Návrat na vrch stránky