Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

NOVÉ!

VÝZVY PRE SUBJEKTY NA ÚZEMÍ MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. dňa 10.2.2023 vyhlasuje 3 aktualizované výzvy k podpore rozvoja mikroregiónu v jej pôsobnosti v rámci IROP.

Pozor – nové: Príručka k verejnému obstarávaniu a Príručka pre užívateľa

Na základe jednotlivých výziev sa oprávnení žiadatelia môžu uchádzať o poskytnutie príspevkov na oprávnené aktivity, ktoré sú uvedené v jednotlivých výzvach.

A1 – Podpora podnikania a inovácií

Oprávnení žiadatelia:

fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Oprávnení žiadatelia:

– mesto a obce
– združenia miest a obcí,
– občianske združenia,
– neziskové organizácie,
– cirkevné organizácie

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

D1 – Učebne základných škôl

Oprávnení žiadatelia:

– mesto a obce
– združenia miest a obcí,
– občianske združenia,
– neziskové organizácie,
– cirkevné organizácie

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

Odporúčanie:
Pred prípravou žiadosti preštudujte aktuálnu príručku pre prijímateľa a príručku k procesu verejného obstarávania

 


Návrat na vrch stránky