Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Zverejnená VÝZVA na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku kód IROP-CLLD-P807-511-001

V súlade so Stratégiou CLLD MAS DUŠA, o.z. bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o príspevok k Programovej priorite 5, POP 5.1.1 z IROP, ktorá je zverejnená v menu Aktuálne výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri,
  2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

.

Návrat na vrch stránky