Mimoriadne rokovanie SR MAS DUŠA, o.z.

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po vyhlásení novej výzvy č. 20/PRV/2016 zverejnenej 20.10.2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o zvolaní Mimoriadneho valného zhromaždenia MAS DUŠA, o.z. na deň 28.11.2016 so začiatkom o 14,30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Strážskom – sídle združenia. Jeho obsahom bude prerokovanie a schválenie Dodatku k schválenej Stratégii CLLD a ďalších súvisiacich otázok.

Návrat na vrch stránky