Dňa 25.5.2017 organizujeme spolu s členskými organizáciami Lesy servis Michalovce a Barko vinum v Brekove 2. ročník medzinárodnej  súťažnej prehliadky vín "VÍNO DUŠA 2017". Do súťaže bola prihlásená stovka vín z viacerých vinohradníckych rajónov nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska a Poľska. Medzi súťažnými kategoriami budú vyhodnotené aj  najkvalitnejšie vína vyrábané na území mikroregiónu DUŠA, čím sledujeme podporu regionálnych produktov. Hodnotenie vín sa uskutoční v Lesnom v reštaurácii Pod hôrkou. Víťazné vína budú predstavené širokej verejnosti v mesiaci jún. O presnom termíne a programe podujatia budeme včas informovať.
Dňa 28.11.2016 sa uskutočnilo Mimoriadne valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z. v sídle združenia - na Mestskom úrade v Strážskom. Na programe zhromaždenia bolo prerokovanie a schválenie Dodatku k Stratégii CLLD pre územie verejno-súkromného partnerstva v pôsobnosti združenia. Zhromaždenie rozhodlo v rámci Výzvy č. 20/PRV/2016 na predkladanie Žiadosti o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútov MAS - predložiť riadiacemu orgánu Dodatok k Stratégii CLLD v pôsobnosti VSP MAS DUŠA, o.z.

Vážení návštevníci,

cieľom tejto stránky je predstaviť územie, na ktorom pôsobí verejno-súkromné partnerstvo MAS DUŠA, o.z., jeho obce a život ich obyvateľov.

Názov partnerstva je odvodený od riečky sprevádzajúcej rieku Laborec na jej strednom úseku. Ich spojitosť spočíva i v tom, že územie ktorým preteká, pôvodne pretekal aj Laborec. V "novom" koryte Laborca a Duše nachádzame inšpiráciu k rozvoju územia mikroregiónu.

Táto webstránka chce predstaviť krásy územia a život efektívne fungujúceho verejno-súkromného partnerstva. Má vytvárať predpoklady pre širokú diskusiu občanov mikroregiónu o jeho ďalšom smerovaní a pomáhať riešiť existujúce problémy.

Chceme podnecovať aktivitu a iniciatívu obyvateľov, vytvárať predpoklady pre spoluprácu miestnych aktérov, uplatňovať rozum pri využívaní vnútorného potenciálu mikroregiónu s cieľom zvýšiť kvalitu života na celom jeho území.

 

Mgr. Ján Frena, predseda MAS DUŠA, o.z.