Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Archív výziev

Aktualizácia výzvy MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP č. 2

Aktualizujeme výzvu MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP, ktorou sa predĺžuje termín predkladania žiadostí o nenávratny finančný príspevok do 31.01.2020

Aktualizáciou č. 2, v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  mení MAS DUŠA, o.z. výzvu,  spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

(viac…)

Dôležitý oznam

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu aktualizácie č. 2, výzvy č. MAS_026/7.2/2.1,  nie je možné aktuálne (dnes 19.12.2019) predkladať ŽoNFP v rámci verejnej časti ITMS2014+ na vyhlásenej výzve, a to až do momentu pokiaľ zo strany MAS nedôjde k uzatvoreniu aktualizácie výzvy a následnému schváleniu zo strany PPA. V prípade otázok kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

O ďalšom postupe budeme operatívne informovať.

Zverejnená VÝZVA na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku kód IROP-CLLD-P807-511-001

V súlade so Stratégiou CLLD MAS DUŠA, o.z. bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o príspevok k Programovej priorite 5, POP 5.1.1 z IROP, ktorá je zverejnená v menu Aktuálne výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri,
  2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

.

Návrat na vrch stránky